podumka
  
 

Документ

[ua] Відомому письменнику дали відповідальне завдання — розробку секретної документації під номером 2-4891. Відновіть назву документу та ім'я письменника.
[ru] Известному писателю дали ответственное задание — разработку секретной документации под номером 2-4891. Восстановите название документа и имя писателя.
 • +1
 • 26 августа 2013, 15:02
 • X-ray
 • 23

Сходження/Восхождение

[ua] Хлопчик із собакою сходять на гору стежкою завдовжки 100 м. Хлопчик рухається по стежці зі швидкістю 1 м/с. Собака біжить по стежці до вершини гори зі швидкістю 3 м/с, а добігши до вершини, одразу ж повертається назад до хлопчика зі швидкістю 1 м/с, і так далі. Яку ж відстань пробіжить собака до того, як хлопчик досягне вершини?
[ru] Мальчик с собакой восходят на гору по тропе длиной 100 м. Мальчик движется по тропе со скоростью 1 м/с. Собака бежит по тропе к вершине горы со скоростью 3 м/с, а добежав до вершины, сразу же возвращается обратно к мальчику со скоростью 1 м/с, и так далее. Какое же расстояние пробежит собака до того, как мальчик достигнет вершины?
 • +1
 • 24 августа 2013, 18:56
 • X-ray
 • 15

Багатий дядько/Богатый дядя


[ua] Як звати дядька і що за штуку він придумав?
[ru] Как зовут дядю и что за штуку он придумал?( Читать дальше )
 • 0
 • 19 марта 2013, 00:11
 • X-ray
 • 9

Підрив/Подрыв[ua] Широко (або не дуже) відомим є скандал 1918 року, коли кур'єр, що прибув до Берліна з Москви, під час перенесення дипломатичної пошти випадково впустив ящик. У ньому виявилися листівки для німецьких комуністів, у яких містилися заклики до німців розпочати світову комуністичну революцію. Ця подія дала назву одному усталеному виразу. Якому?

[ru] Широко (или не очень) известен скандал 1918 года, когда курьер, прибывший в Берлин из Москвы, при переносе дипломатической почты случайно уронил ящик. В нем оказались открытки для немецких коммунистов, в которых содержались призывы к немцам начать мировую коммунистическую революцию. Это событие дало название одному устойчивом выражению. Какому?
 • 0
 • 18 марта 2013, 23:35
 • X-ray
 • 7

Олімпіада-фізика/Олимпиада-физика

[ua] Знайдіть центр мас півкілець, якщо:
[ru] Найдите центр масс полуколец, если:( Читать дальше )
 • +1
 • 01 марта 2013, 13:45
 • X-ray
 • 3

Нерівність/Неравенство

(ua) Доведіть, що коли:
(ru) Докажите, что когда:
,
то
.

(ua) Якщо на перший погляд вам це здасться простим, то пропоную обмеження: користуватися лише нерівністю (можете заодно і її довести :))
(ru) Если на первый взгляд вам это покажется простым, предлагаю ограничение: пользоваться лишь неравенством (можете заодно и его доказать :))
 • +1
 • 19 января 2013, 22:51
 • X-ray
 • 1

Машина часу/Машина времени(Українська) Чому дорівнює вік цього мандрівника та коли було здійснено запис?
(Русский) Чему равен возраст этого путешественника и когда была создана запись?( Читать дальше )
 • +1
 • 07 сентября 2012, 16:54
 • X-ray
 • 7

Ех, пока жив, думай!

(Українська) Відома наступна закономірність для елементів лінійного масиву Nazva[i], де і — номер елемента, max(i)=15: Nazva[13]=Пулюй, Nazva[10]=Тольвадс, Nazva[8]=Степінь, Nazva[6]=Друга Світова війна, Nazva[5]=Ксавьє. Що ж тоді Nazva[1] і чому дорівнює значення цього елемента?

(Русский) Известна следующая закономерность для элементов линейного массива Nazva[i], где і — номер элемента, max(i)=15: Nazva[13]=Пулюй, Nazva[10]=Тольвадс, Nazva[8]=Степень, Nazva[6]=Вторая Мировая война, Nazva[5]=Ксавье. Что ж тогда Nazva[1] и чему же тогда равно значение этого элемента?
 • +1
 • 06 сентября 2012, 21:19
 • X-ray
 • 36

Чому?/Почему?(Українська)
Я — Ігрела. Приїхала до України з Литви. Коли мені дарують квіти, я одразу ніяковію та червонію.
А я — Духа Носик. У школі мене часто дражнили, і я одного разу потрапив у лікарню. Мені приносили багато фруктів, шоколаду, а одного разу навіть книгу подарували. Від цього хотілося плакати.
У нас до Вас одне питання: чому?

(Русский)
Я — Игрелла. Приехала в Украину из Литвы. Когда мне дарят цветы, я сразу смущаюсь и краснею.
А я — Духа Носик. В школе меня часто дразнили, и я однажды попал в больницу. Мне приносили много фруктов, шоколада, а однажды даже книгу подарили. От этого хотелось заплакать.
У нас к Вам один вопрос: почему?

Доктор Mat-i-Mаt встановив діагноз/установил диагноз
 • 0
 • 04 сентября 2012, 17:09
 • X-ray
 • 10