podumka
  
 

Документ

[ua] Відомому письменнику дали відповідальне завдання — розробку секретної документації під номером 2-4891. Відновіть назву документу та ім'я письменника.
[ru] Известному писателю дали ответственное задание — разработку секретной документации под номером 2-4891. Восстановите название документа и имя писателя.
 • +1
 • 26 августа 2013, 15:02
 • X-ray
 • 23

Сходження/Восхождение

[ua] Хлопчик із собакою сходять на гору стежкою завдовжки 100 м. Хлопчик рухається по стежці зі швидкістю 1 м/с. Собака біжить по стежці до вершини гори зі швидкістю 3 м/с, а добігши до вершини, одразу ж повертається назад до хлопчика зі швидкістю 1 м/с, і так далі. Яку ж відстань пробіжить собака до того, як хлопчик досягне вершини?
[ru] Мальчик с собакой восходят на гору по тропе длиной 100 м. Мальчик движется по тропе со скоростью 1 м/с. Собака бежит по тропе к вершине горы со скоростью 3 м/с, а добежав до вершины, сразу же возвращается обратно к мальчику со скоростью 1 м/с, и так далее. Какое же расстояние пробежит собака до того, как мальчик достигнет вершины?
 • +1
 • 24 августа 2013, 18:56
 • X-ray
 • 15

Багатий дядько/Богатый дядя


[ua] Як звати дядька і що за штуку він придумав?
[ru] Как зовут дядю и что за штуку он придумал?( Читать дальше )
 • 0
 • 19 марта 2013, 00:11
 • X-ray
 • 9

Підрив/Подрыв[ua] Широко (або не дуже) відомим є скандал 1918 року, коли кур'єр, що прибув до Берліна з Москви, під час перенесення дипломатичної пошти випадково впустив ящик. У ньому виявилися листівки для німецьких комуністів, у яких містилися заклики до німців розпочати світову комуністичну революцію. Ця подія дала назву одному усталеному виразу. Якому?

[ru] Широко (или не очень) известен скандал 1918 года, когда курьер, прибывший в Берлин из Москвы, при переносе дипломатической почты случайно уронил ящик. В нем оказались открытки для немецких коммунистов, в которых содержались призывы к немцам начать мировую коммунистическую революцию. Это событие дало название одному устойчивом выражению. Какому?
 • 0
 • 18 марта 2013, 23:35
 • X-ray
 • 7

Олімпіада-фізика/Олимпиада-физика

[ua] Знайдіть центр мас півкілець, якщо:
[ru] Найдите центр масс полуколец, если:( Читать дальше )
 • +1
 • 01 марта 2013, 13:45
 • X-ray
 • 3

Нерівність/Неравенство

(ua) Доведіть, що коли:
(ru) Докажите, что когда:
,
то
.

(ua) Якщо на перший погляд вам це здасться простим, то пропоную обмеження: користуватися лише нерівністю (можете заодно і її довести :))
(ru) Если на первый взгляд вам это покажется простым, предлагаю ограничение: пользоваться лишь неравенством (можете заодно и его доказать :))
 • +1
 • 19 января 2013, 22:51
 • X-ray
 • 1

Машина часу/Машина времени(Українська) Чому дорівнює вік цього мандрівника та коли було здійснено запис?
(Русский) Чему равен возраст этого путешественника и когда была создана запись?( Читать дальше )
 • +1
 • 07 сентября 2012, 16:54
 • X-ray
 • 7

Ех, пока жив, думай!

(Українська) Відома наступна закономірність для елементів лінійного масиву Nazva[i], де і — номер елемента, max(i)=15: Nazva[13]=Пулюй, Nazva[10]=Тольвадс, Nazva[8]=Степінь, Nazva[6]=Друга Світова війна, Nazva[5]=Ксавьє. Що ж тоді Nazva[1] і чому дорівнює значення цього елемента?

(Русский) Известна следующая закономерность для элементов линейного массива Nazva[i], где і — номер элемента, max(i)=15: Nazva[13]=Пулюй, Nazva[10]=Тольвадс, Nazva[8]=Степень, Nazva[6]=Вторая Мировая война, Nazva[5]=Ксавье. Что ж тогда Nazva[1] и чему же тогда равно значение этого элемента?
 • +1
 • 06 сентября 2012, 21:19
 • X-ray
 • 36

Чому?/Почему?(Українська)
Я — Ігрела. Приїхала до України з Литви. Коли мені дарують квіти, я одразу ніяковію та червонію.
А я — Духа Носик. У школі мене часто дражнили, і я одного разу потрапив у лікарню. Мені приносили багато фруктів, шоколаду, а одного разу навіть книгу подарували. Від цього хотілося плакати.
У нас до Вас одне питання: чому?

(Русский)
Я — Игрелла. Приехала в Украину из Литвы. Когда мне дарят цветы, я сразу смущаюсь и краснею.
А я — Духа Носик. В школе меня часто дразнили, и я однажды попал в больницу. Мне приносили много фруктов, шоколада, а однажды даже книгу подарили. От этого хотелось заплакать.
У нас к Вам один вопрос: почему?

Доктор Mat-i-Mаt встановив діагноз/установил диагноз
 • 0
 • 04 сентября 2012, 17:09
 • X-ray
 • 10

Рейтинг(Українська) Один користувач сайту Podumka.com може поставити лише один плюс на один коментар. Скільки мінімум потрібно користувачів, які на 2012 коментарів поставлять «циферно» зворотну кількість плюсів?

(Русский) Один пользователь сайта Podumka.com может поставить только один плюс одному комментарию. Сколько минимум необходимо пользователей, которые на 2012 комментариев поставят «циферно» обратное количество плюсов?
 • +1
 • 02 сентября 2012, 23:21
 • X-ray
 • 15